Deutsch

De stroom reizigers komt nu pas echt op gang

Als de zomervakantie voorbij is, komt op Texel de stroom reizigers pas echt op gang. Tijdens de vogeltrek in het najaar vertrekken miljoenen vogels vanuit het hoge Noorden. Onderweg gebruiken ze de Wadden om bij te tanken. Van half augustus tot in november is het gebied een walhalla voor vogelliefhebbers. Er zijn veel soorten waar te nemen, die in enorme aantallen neerstrijken.

Op het hoogtepunt verblijven meer dan zes miljoen vogels in het gebied. Er arriveren dan groepen trekkende steltlopers, zoals kanoeten, strandlopers, wulpen, rosse grutto's en vele andere soorten die duizenden kilometers hebben afgelegd vanuit hun noordelijke broedgebieden. Er zijn grote hoeveelheden ganzen en eenden, bijvoorbeeld rotganzen, brandganzen en bergeenden.

Ook kleine zangvogels strijken massaal neer in het Waddengebied. Kepen en vinken soms wel in groepen van meer dan tienduizend. Graspiepers en kwikstaarten trekken vaak ook met duizenden tegelijk door. Altijd zijn er lijsters te spotten (onder meer koperwieken, beflijsters, kramsvogels) en spreeuwen. Extra leuk voor vogelliefhebbers is het spotten van dwaalgasten die in het najaar op de Waddeneilanden verzeild raken, zoals zeldzame gorzen, klauwieren, roofvogels, plevieren of de hop of bladkoning.

Lepelaars

Texel is bekend om de grote hoeveelheid lepelaars die er jaarlijks broeden. In het Waddengebied broedt meer dan 60% van alle Nederlandse lepelaars. Het ontbreken van vossen op het eiland is hiervoor een belangrijk pluspunt. De lepelaars trekken in het najaar weg naar hun overwinteringsgebieden aan de West-Afrikaanse kust. In februari/maart verwachten we ze weer terug op Texel.

Vogelevenementen

Op Texel zijn altijd volop vogels te zien. Staatsbosbeheer, Ecomare en het Vogelinformatiecentrum bieden diverse vogelexcursies aan. En af en toe zijn er speciale activiteiten die interessant zijn voor vogelliefhebbers.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en wordt als eerste op de hoogte gebracht van leuke aanbiedingen en nieuwtjes over Texel.

Zien & Doen op Texel

Image
Image

Copyright www.texelduinen.nl

Video: TexelInformatie | Website door WEBJONGENS